Som virksomhed der sælger varer online, skal du naturligvis sørge for at have en velfungerende webshop, som er brugervenlig og lækker at se på. Her er webshoppen grundlaget for dit salg, da en dårlig webshop, eller en webshop der er kompliceret at finde rundt i, kan have en negativ effekt på dit salg.

Derfor er der mange penge at hente i at lave en god webshop, og hvis du udelukkende lever af at sælge varer online, kan din virksomheds succes stå og falde med, om din webshop er velfungerende eller ej.

Webshoppen har kronede dage i en tid, hvor forbrugerne i højere og højere grad shopper online, og en god webshop er således også alfa og omega i kampen for at tiltrække nye kunder og vinde nye markedsandele.

En god webshop er dog ikke nogen simpelt ting, og det kræver en god samarbejdspartner at lave en webshop, som skaber det allerbedste grundlag for et godt salg. Derfor er det en rigtig god idé af investere i en professionel webshopplatform fra Shopware.

Shopwares webshopplatform er det oplagte valg for dig, der beskæftiger dig med enten B2B- eller B2C salg online, da du får en masse gode funktioner, som er med til at gøre det hele nemmere og mere professionelt for både dig og dine kunder.

Stor brugervenlighed

Ved at vælge en webshop fra Shopware får du en webshop, som er klar til brug med det samme. Du får derfor en brugervenlig webshop, som er nem at komme i gang med, mens du på samme tid får et væld at smarte funktioner og egenskaber.

Den store brugervenlighed kommer bl.a. til udtryk ved, at du nemt kan oprette smarte cms- og kategorisider med den intuitive drag & drop editor, som gør det nemt for dig at placere eksempelvis tekst, billeder og produkter i webshoppen.

I drag & drop editoren finder du et bredt udvalg af templates, som du kan benytte til dine cms- og kategorisider, hvor det eneste, du skal gøre, er at sætte dine egne billeder, tekster og produkter ind.

Det bliver næsten ikke nemmere, og du kan derfor nemt oprette og redigere i din webshop uden de store tekniske kompetencer.

Fordele ved at vælge en webshopplatform fra Shopware

Brugervenligheden ved en webshopplatform fra Shopware er en af de helt store fordele. Men du får også en lang række andre fordele med i købet, hvilket gør det muligt for dig at skræddersy webshoppen efter dine behov.

Med en webshopplatform fra Shopware får du bl.a.:

  • En analysesektion der giver dig mulighed for at analysere konverteringer, din kunder og dine produkter

  • Mulighed for at integrere webshoppen med andre markedspladser som eksempelvis Amazon og Ebay

  • Webshoppen er søgemaskinevenlig, hvorfor din webshop vil blive vist ud fra Googles ranking faktorer

  • En simpel webshop der er billig at drive

  • En webshop som kommer med indbygget Business Intelligence

  • Mulighed for at lave segmentering af dine kunder i forbindelse med kampagner

  • Mulighed for at målrette dit indhold til forskellige kundegrupper

  • Og meget mere