Lederuddannelse – optimer din ledelseskvalitet

At lederuddannelse er vigtigt, siger jo næsten sig selv. Der findes så mange forskellige ledere ude i verden, som varetager vigtige funktioner, da de bestemmer retningen for virksomheder, ngo’er og endog lande. Disse ledere skal selvfølgelig være klædt ordentligt på til at kunne varetage deres job. Derfor er lederuddannelse så vigtig. Og lederuddannelse kommer i mange forskellige afskygninger. Egentlig betyder lederuddannelse da også bare uddannelse af ledere. Man kan tage både kortere og længere uddannelse, eller måske efteruddannelse kunne være relevant? Uanset hvad er det vigtigt, at man som leder tager ansvar for sig selv og sørger for, at man har de rette kompetencer, men også ligeledes, at man vedligeholder dem. Hertil kan lederuddannelse være noget så behjælpelig. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er den pågældende leders ansvar at sikre at vedkommende er i stand til at udføre sin ledelse kompetent. Arbejdsgiveren har også et ansvar for at sikre, at lederen er i stand til at tage efteruddannelse.

Lederuddannelse – et globalt perspektiv

Nødvendigheden af kvalificerede ledere synes for tiden utrolig høj. Man skal have gravet sig noget så godt og grundigt ned, hvis man ikke har opdaget, at der verserer en seriøs og meget alvorlig krig lige for tiden. Ovenpå Corona kunne man have håbet på mere almindelige tilstande, men sådan skulle det ikke være. Rusland har valgt at invadere Ukraine, verdensordenen ændrer sig, den sikkerhedspolitiske orden ændrer sig og dermed vores følelse af tryghed. Lederuddannelse synes i dette perspektiv altoverskyggende vigtigt. Det er nemlig overmådelig centralt, at de ledere, som varetager disse vigtige funktioner, er udstyret med de nødvendige kompetencer. Det er spidsfindige og dilemmafyldte beslutninger, som skal træffes, og en kompetent lederuddannelse kan være med til at sikre, at disse beslutninger bliver truffet så ideelt som muligt. Lederuddannelse behøver selvfølgelig ikke befinde sig i så vægtig og alvorlig en sfære, men alt dette illustrerer jo alligevel nødvendigheden af den. For lederuddannelse sikrer og befordrer kompetente ledere.

Lederuddannelse – lidt om de forskellige muligheder

Selvom jeg allerede har nævnt, at lederuddannelse kan komme i forskellige afskygninger, vil jeg nu alligevel gå lidt mere i dybden med det. Udover at lederuddannelse både kommer i form af kortere og længere uddannelser og efteruddannelser, er der også mange forskellige undervisningsinstitutioner, som udbyder et hav af forskellige kurser, der netop skal understøtte ledelse. En hurtig google-søgning viser mange forskellige resultater. Både Cphbusiness og Cbs dukker frem, og de tilbyder begge fine uddannelser. Der er altså rigeligt med uddannelser at vælge imellem, hvilket også vidner om, at der er stor efterspørgsel efter denne form for uddannelse. Ydermere hvis man googler ”lederuddannelse”, viser der sig et hav af forskellige hjemmesider, som skriver og informerer om det. At nettet er fyldt med denne information viser, at det er utroligt vigtigt. Hvilket også giver mening, da vi lever i et hierarkisk samfund, hvor vi har forlenet rollen til visse menneske at træffe beslutningerne for mange. Både i virksomheder, men også vores demokrati er indrettet således, at nogle træffer beslutninger på vegne af andre.