Blikkenslager-faget har mange år på bagen, og det er et af de få traditionelle håndværk, som stadig trives i bedste velgående den dag i dag. Blikkenslageren har nemlig stadig stor relevans i moderne byggeri, og derfor er der også gode chancer for, at du på et tidspunkt får brug for en blikkenslager Esbjerg til at udføre vigtigt arbejde på din bolig.

Blikkenslager-faget kommer fra smede-faget, men en blikkenslager er i dag noget helt andet end en smed. For selvom smede og blikkenslagere begge arbejder med metal, så har blikkenslageren specialiseret sig i arbejde med blik, som hovedsagligt bruges i forbindelse med byggeri.

I byggeriet er en blikkenslager helt afgørende, når der skal arbejdes på tag, facader, nedløb og meget andet, og en blikkenslager er derfor noget helt andet end en VVS’er, hvilket er to fag, mange fejlagtigt forveksler med hinanden.

Hvad kan en blikkenslager hjælpe dig med?

En blikkenslager kan hjælpe dig med et væld af forskellige opgaver, som hovedsagligt har med den udvendige del af din bolig at gøre. Derfor skal du eksempelvis ringe til en blikkenslager Esbjerg, hvis du skal have installeret eller repareret tagrender eller nedløb, eller hvis du skal have udført facadearbejde i zink eller kobber.

En blikkenslager kan også hjælpe i forbindelse med installation af nyt tag, hvor blikkenslagerens arbejde er at sørge for, at taget er tæt omkring bl.a. vinduer, skorstene, kviste og lignende, da der her er brug for indsatser af bl.a. zink for at holde regnvand ude af din bolig. Et nyt tag består således ikke kun af tagsten, og en blikkenslager er således afgørende for at gøre dit nye tag vandtæt.

Der er således mange ting, en blikkenslager kan hjælpe dig med i Esbjerg, og du skal derfor huske at ringe til din blikkenslager og ikke din VVS’er, hvis det er arbejde af førnævnte karakter, du skal have udført.